Wczytuję dane...
Zwrot Towaru
Zwrot Towaru :
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
Zwracany towar proszę odesłać na nasz - wskazane bo odesłać go wraz z oryginałem lub kopią dowodu zakupu.
Do odsyłanego towary proszę dołączyć protokół odstąpienia od umowy.
Zwracany towar mysi być nowy , nie noszący śladów użytkowania , w oryginalnym opakowaniu ( jeżeli takowe było ) .
Ograniczenie prawa do odstąpienia : Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne (przepis z ustawy).
Po otrzymaniu zwrotu i wystawieniu korekty - pieniądze zostaną przelane na wskazane przez Państwa konto.
Nie łączymy zwrotu towaru z wymianą go na inny produkt .
Ewentualne nowe zamówienia proszę realizować oddzielnie.